• Tính từ

  (dưa muối) bị thâm lại và có mùi
  dưa bị khú
  (Khẩu ngữ) có mùi hôi vì bẩn do lâu không tắm giặt
  quần áo để khú ra mà vẫn không chịu giặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X