• Động từ

  (Khẩu ngữ) truy hỏi gắt gao, kể cả đe doạ, tra tấn để bắt phải nói, phải khai ra
  khảo cho đến cùng
  “Nghĩ đà bưng kín miệng bình, Nào ai có khảo mà mình lại xưng?” (TKiều)
  đánh, gõ cho đau
  khảo cho mấy cái vào đầu

  Động từ

  tìm biết bằng cách so sánh, đối chiếu kĩ các tài liệu, các bằng chứng
  khảo lại các văn bản
  đi khảo giá hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X