• (Khẩu ngữ) trừ đầu trừ đuôi, gần như chẳng còn lại bao nhiêu
    tiền lương bị khấu đầu khấu đuôi gần hết

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X