• Tính từ

  có tính chất cần kíp, không thể trì hoãn (thường nói về việc công)
  điện khẩn
  công văn khẩn
  triệu tập khẩn
  Đồng nghĩa: khẩn cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X