• Tính từ

  tha thiết và cấp bách
  nhu cầu khẩn thiết
  việc khẩn thiết

  Tính từ

  có tính chất rất tha thiết, yêu cầu có ngay sự đáp ứng
  lời đề nghị khẩn thiết
  kêu nài khẩn thiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X