• lời nói ra ở miệng không để lại bằng chứng gì
    "Thế gian khẩu thiệt vô bằng, Không mà nói có mần răng đặng chừ." (Cdao)
    Đồng nghĩa: lời nói gió bay

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X