• Động từ

  vượt qua được những khó khăn trở ngại
  khắc phục khó khăn
  khắc phục mọi trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ
  làm cho cái có tác dụng không hay dần dần không còn nữa
  khắc phục hậu quả của lũ lụt
  khắc phục bệnh quan liêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X