• Động từ

  thừa nhận một cách chắc chắn là có, là đúng
  chưa có chứng cứ nên không dám khẳng định
  tôi khẳng định rằng công việc sẽ thành
  Trái nghĩa: phủ định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X