• Tính từ

  có dáng đi chậm chạp và nặng nề như đang phải mang vác nặng
  tay xách khệ nệ hai chiếc giỏ nặng
  người to béo, bước đi khệ nệ
  Đồng nghĩa: kệ nệ, lễ mễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X