• Tính từ

  có dáng đi hơi giạng chân, vẻ khó khăn, chậm chạp
  bước đi khệnh khạng
  Đồng nghĩa: kệ nệ, khệ nệ
  làm ra vẻ quan trọng bằng dáng điệu, cử chỉ chậm chạp, dềnh dàng, bắt người khác phải chờ đợi
  cứ khệnh khạng như ông tướng ấy!
  Đồng nghĩa: khụng khiệng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X