• Tính từ

  bị lâm vào tình trạng khó khăn, có thể nguy hiểm
  cẩn thận kẻo ngã thì khốn!
  biết thì để bụng, đừng có bép xép mà vạ miệng thì khốn
  (Khẩu ngữ) hèn hạ, đáng khinh bỉ (thường dùng làm tiếng chửi)
  đồ khốn!
  thằng khốn!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X