• Động từ

  (Từ cũ) đem quân đi đánh
  Nguyễn Huệ khởi binh đánh dẹp quân Thanh
  Đồng nghĩa: cất binh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X