• Động từ

  nổi dậy dùng bạo lực lật đổ ách thống trị để giành chính quyền
  phất cờ khởi nghĩa

  Danh từ

  cuộc khởi nghĩa
  ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Yên Bái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X