• Động từ

  (Khẩu ngữ) mở đầu câu chuyện
  khai mào câu chuyện
  Đồng nghĩa: khơi mào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X