• Danh từ

  tên một con chữ ((, viết hoa X) của chữ cái Hi Lạp.

  Danh từ

  thời điểm nào đó không xác định gắn với một sự việc cụ thể
  nó vừa đi khi nãy
  làm như mọi khi
  một miếng khi đói bằng một gói khi no (tng)
  Đồng nghĩa: lúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X