• (Kiểu cách) thiếu sót
  còn nhiều khiếm khuyết
  chiếc bình hoàn hảo, không một chút khiếm khuyết
  Đồng nghĩa: khuyết thiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X