• Động từ

    tố cáo và khiếu nại (nói khái quát)
    đơn thư khiếu tố tồn đọng quá nhiều

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X