• Danh từ

    (Phương ngữ) khi nãy, lúc nãy
    nó vừa đi khi hồi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X