• Động từ

    khinh đến mức không coi ra gì, không thèm đếm xỉa đến
    không hề có ý khinh miệt phụ nữ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X