• Động từ

  coi thường, không còn kính nể gì đối với người trên, đối với cái cần tôn trọng
  khinh nhờn phép nước
  Trái nghĩa: kính nể, kính trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X