• Tính từ

    thiếu thận trọng, không chú ý đầy đủ, do coi thường
    nhiệm vụ quan trọng, không dám khinh suất

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X