• Động từ

  có thái độ xem thường, cho là không có tác dụng, không có ý nghĩa gì
  khinh thường đối thủ
  Đồng nghĩa: coi thường, khinh
  Trái nghĩa: chú trọng, coi trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X