• Danh từ

  (Từ cũ) tờ giao ước để làm bằng
  điểm chỉ vào tờ khoán
  (Từ cũ) khoản phải nộp cho làng, coi như tiền phạt, khi làm điều gì trái với lệ làng, theo tục lệ ngày trước ở nông thôn
  nộp khoán
  ra đình ăn khoán
  giấy bán con vào cửa Phật, cửa Thánh, làm con Phật, con Thánh cho dễ nuôi, theo tín ngưỡng.

  Động từ

  giao việc và trả công theo kết quả hoàn thành
  nhận làm khoán, không làm công nhật
  trả lương khoán
  (Khẩu ngữ) giao hết công việc thuộc trách nhiệm của mình cho người khác làm thay để khỏi phải bận tâm lo liệu
  khoán tất cả mọi việc trong gia đình cho người con trưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X