• Động từ

  đãi một cách hậu hĩ, thường là bày tiệc ăn uống, để tỏ lòng quý mến
  mở tiệc khoản đãi
  Đồng nghĩa: hậu đãi, trọng đãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X