• Danh từ

  phần không gian hoặc thời gian được giới hạn một cách đại khái
  khoảng đất trống
  khoảng trời trong xanh
  thời điểm, độ dài thời gian hay không gian theo ước lượng
  bây giờ vào khoảng 3 giờ
  ông ấy khoảng sáu mươi tuổi
  Đồng nghĩa: chừng, cỡ, độ, quãng
  đoạn thẳng không kể hai điểm đầu mút.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X