• Danh từ

    vùng không gian từ mặt đất trở lên, về mặt không bị giới hạn bởi các vật
    khoảng không vũ trụ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X