• Tính từ

  hơi cong và quặp vào
  mũi khoằm
  Đồng nghĩa: khoăm, khoặm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X