• Tính từ

  như khoằm (nhưng ý mức độ nhiều hơn)
  mũi khoằm khoặm như mỏ quạ
  như khoặm (ng2; nhưng ý mức độ nhiều hơn)
  đôi mắt khoằm khoặm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X