• Động từ

  cố ý phô bày để làm cho người ta tưởng rằng mình có những mặt hay, tốt, mạnh, quá mức có thật
  khoa trương thanh thế
  lối quảng cáo khoa trương
  Đồng nghĩa: phô trương
  cường điệu hoặc phóng đại quá sự thật để đạt hiệu quả nghệ thuật cần thiết
  bút pháp ước lệ, khoa trương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X