• Động từ

  rộng lòng tha thứ cho người có lỗi lầm
  ánh mắt khoan dung
  tấm lòng khoan dung
  Đồng nghĩa: độ lượng, khoan thứ, rộng lượng
  Trái nghĩa: hẹp hòi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X