• Tính từ

  có dáng điệu thong thả, không vội vã
  bước đi khoan thai
  điệu bộ khoan thai
  Đồng nghĩa: ung dung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X