• Danh từ

    (Từ cũ, Văn chương) như buồng khuê
    "Chút đau đớn khuê phòng gối lẻ, Bỗng vì đâu chia rẽ mối tơ." (TTK)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X