• Danh từ

    cách bố trí dữ liệu theo một dạng thức nhất định (theo một hình thức, một kiểu tồn tại)
    văn bản không hiển thị được do không hợp khuôn dạng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X