• Danh từ

  hình dạng và kích thước (nói khái quát)
  bức tranh có khuôn khổ vừa phải
  khuôn khổ của cuốn sách
  khoảng được giới hạn hay được quy ước chặt chẽ, thường phải tuân theo
  khép mình trong khuôn khổ lễ giáo
  đưa vào khuôn khổ
  Đồng nghĩa: phạm vi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X