• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) trời, coi như cái khuôn lớn đúc nên muôn vật trong vũ trụ, theo quan niệm thời xưa
  "Khuôn thiêng dù phụ tấc thành, Cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời." (TKiều)
  Đồng nghĩa: khuôn xanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X