• Tính từ

    ở vào chỗ khuất và đi lại khó khăn
    sống ở nơi khuất nẻo

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X