• Động từ

    làm cho không còn ở trạng thái tĩnh, mà trở nên sôi động
    khuấy động phong trào

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X