• Động từ

  khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp
  chính sách khuyến nông
  làm công tác khuyến nông
  có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp
  con đê khuyến nông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X