• Động từ

  (Trang trọng) lập ra, xây dựng nên (thường nói về những cái quan trọng, có quy mô)
  kiến lập thị trường
  kiến lập một mô hình sản xuất mới
  Đồng nghĩa: tạo dựng, tạo lập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X