• Danh từ

  kiết lị (nói tắt)
  bị đi kiết

  Tính từ

  nghèo túng đến cùng cực
  ông đồ kiết
  (Khẩu ngữ) kiệt, keo kiệt
  ông ấy kiết lắm, đố có cho ai cái gì bao giờ!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X