• Động từ

  kiểm lại từng cái, từng món để xác định số lượng hiện có và tình trạng chất lượng
  kiểm kê tài sản
  kiểm kê lại hàng hoá trong kho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X