• Động từ

  xem xét để phát hiện, ngăn chặn những gì trái với quy định
  trạm kiểm soát
  kiểm soát hàng hoá
  đặt trong phạm vi quyền hành của đối tượng nào đó
  chiếc máy bay đã ngoài tầm kiểm soát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X