• Danh từ

    vật bằng vàng hình cái khánh, thời trước vua dùng để tặng thưởng cho người có công.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X