• Danh từ

  xem chủ nghĩa kinh viện
  

  Tính từ

  có tính chất của chủ nghĩa kinh viện, dựa trên những biện luận trừu tượng, tách rời thực tế
  lối suy nghĩ và lập luận hết sức kinh viện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X