• Danh từ

  hàng dệt bằng tơ, như là, lượt, v.v. (nói khái quát)
  gấm vóc là lượt
  Đồng nghĩa: lượt là

  Tính từ

  (ăn mặc) sang, diện (thường hàm ý chê)
  ăn mặc là lượt
  là lượt là vợ thông lại, nhễ nhại là vợ học trò (tng)
  Đồng nghĩa: lượt là

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X