• Động từ

  (Khẩu ngữ) làm cho ra vẻ khác người, hơn người bằng dáng điệu, cử chỉ, thái độ không được tự nhiên
  làm bộ ta đây
  vừa được khen đã vênh mặt làm bộ
  Đồng nghĩa: làm bộ làm tịch, ra vẻ
  làm cho ra vẻ như thật
  làm bộ xấu hổ
  làm bộ như không thèm để ý
  Đồng nghĩa: giả bộ, giả tảng, giả vờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X