• Động từ

    (Khẩu ngữ) gây rối làm mất trật tự hoặc an ninh chung
    dấy quân làm loạn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X