• Động từ

  làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm
  làm nhục gia phong
  làm nhục phụ nữ
  Đồng nghĩa: hạ nhục, sỉ nhục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X