• Động từ

  (Từ cũ) đấu tranh có tổ chức bằng cách nghỉ việc, ngừng việc
  phu phen làm reo, nghỉ việc
  Đồng nghĩa: bãi công, bãi khoá, bãi thực, đình công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X