• Động từ

  lấy một số tròn xấp xỉ nó
  làm tròn số
  9 điểm rưỡi làm tròn thành 10 điểm
  thực hiện đầy đủ, trọn vẹn (trách nhiệm, bổn phận)
  làm tròn bổn phận
  làm tròn nhiệm vụ được giao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X